Профил на купувача Документи

#


 
#
#
#
#ТВОЯТ ЧАС #

Развитие
на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците.

Преодоляване
на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения.

Образователна интеграция
на учениците чрез формиране на общности по интереси.

Повишаване
на етническата толерантност и мултикултурната интеграция.

Превръщане
на училището в по-привлекателно място.

Създаване
на модел на обществен мониторинг на дейностите.
 
 


ПРОЕКТИ

Твоят час

"Здравословните рецепти на баба"
# # # # # # # # # # # #
Работилничка за таланти
"Мога, уча се, творя"
# # # # # # # # # # # #
"Искам и мога да играя футбол"
# # # # # #
#
Адрес:
Село Ново село,
община Велико Търново,
област Велико Търново,

Tелефон:
061106 268

E-mail:
pu_ivanvazov_novoselo@abv.bgвижте още

 

Powered by
catalog.bg catalog.bg www.point.bg etel.bg
#