Профил на купувача Документи

#


 
#
#
#

От 1 септември 2017 година, ПУ "Иван Вазов" - с. Ново село се преобразува в ЦСОП с. Ново село. Помощно училище "Иван Вазов", с.Ново село е създадено през 1965 година за нуждите на обучението на деца с интелектуална недостатъчност.До днес училището не е променяло предназначението си. Училището ежегодно приема ученици съгласно изискванията на Наредба №1 от 23.01.2009г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.Учениците се обследват от ЕКПО на РИО на гр.В.Търново, както и от Екип за подпомагане на обучението и възпитанието, действащ в училище.

вижте още

 
 


КОНТАКТИ

# ЦСОП с. Ново село
Адрес:
Село Ново село, община Велико Търново,
област Велико Търново, улица "Първа" № 4, пощенски код 5069

Телефон:
061106 268

Мобилен:
0879 256 012


e-mail:
pu_ivanvazov_novoselo@abv.bg


#
#

 


 

Име:

Телефон:

Email:

Съобщение: 

 

 

 

 

 

 

Powered by
catalog.bg catalog.bg www.point.bg etel.bg
#